ట్రెండింగ్
Epaper    English

"పెళ్లి సందD" నుంచి "ప్రేమంటే ఏంటి" సాంగ్ లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Sat, Jan 29, 2022, 12:41 PMనువ్వంటే నాకు ధైర్యం
నేనంటే నీకు సర్వం
నీకు నాకు ప్రేమ
ప్రేమంటే ఏంటి
చల్లగా అల్లుకుంటాది
మెల్లగా గిల్లుతుంటది
వెళ్లనే వెళ్లనంటది విడిపోనంటుంది
మరి నువ్వంటే నాకు ప్రాణం
నేనంటే నీకు లోకం
నీకు నాకు ప్రేమ
ప్రేమంటే ఏంటి
చల్లగా అల్లుకుంటాది
మెల్లగా గిల్లుతుంటది
వెళ్లనే వెళ్లనంటది విడిపోనంటుంది


తనువు తనువున తీయదనమే నింపుతుంటది
పలుకు పలుకునా చిలిపితనమే చిలుకుతుంటది
కొత్తంగా కొంగోత్తంగా ప్రతి పనినే చేయమంటది
ప్రాణానికే ప్రాణం ఇచ్చే
పిచ్చితనమే మారుతుంటది
ఇంక ఏమేం చేస్తుంది
పులిలా పొంచి ఉంటది
పిల్లిలా చేరుకుంటది
వెళ్లనే వెళ్లనంటది విడిపోనంటుంది
పులిలా పొంచి ఉంటది
పిల్లిలా చేరుకుంటది
వెళ్లనే వెళ్లనంటది విడిపోనంటుంది
నువ్వంటే నాకు
నేనంటే నీకు
నీకు నాకు ప్రేమ
ప్రేమంటే ఏంటి


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com